Ga naar de inhoud

Onze huisregels

Tijdens ons festival of evenement hebben wij enkele huisregels waarvan wij verwachten dat onze gasten zich daaraan houden. Lees ze voordat u ons evenemententerrein betreedt.

 

 • Wij verwachten dat iedereen zich aan de omgangsnormen houdt! (Bij een kleine overtreding volgt een waarschuwing. Bij een tweede waarschuwing wordt men de toegang tot het festival ontzegt. Bij een grove overtreding wordt per direct de toegang ontzegt).

 

 • Geen alcohol beneden de 18 jaar.

 

 • Men mag geen eigen consumpties nuttigen.

 

 • Men mag alleen uit de proefglazen drinken.

 

 • Gekochte cadeau-pakketten mogen niet worden geopend of genuttigd.

 

 • Er mag geen handel gedreven worden op of rondom het festival zonder toestemming van    de organisatie.

 

 • Deelnemen is op eigen risico.

 

 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige schade.

 

 • Wij tolereren geen racistische uitlatingen.

 

 • Flyeren zonder toestemming van de organisatie is verboden.

 

 • Het voeren van politieke campagnes of het uitdragen van een politieke voorkeur, in welke vorm dan ook, is verboden.

 

 • De organisatie behoudt zich het recht voor een ieder de toegang te weigeren of te verwijderen van het festival.

 

 • Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto-, en geluidopname waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnames voor promotionele doeleinden.